ارسال و دریافت حواله ارزی
  • دارنده حساب های فعال در اکثر بانک های دولتی و خصوصی جهت سهولت کار
  • دریافت حوالجات ارزی از کشورهای مختلف به ایران
  • ارسال حوالجات ارزی از ایران به سراسر دنیا در کمترین زمان ممکن
  • ارائه مشاوره در خصوص انتقال حواله ارز
خرید و فروش نقدی پوند
  • انتقال و تحویل دستی پول در برخی کشورهای مورد قرارداد با صرافی تاج ( ایران ، انگلیس و … )
  • انتقال سریع ارز به کشورهای انگلیس و ایران
  • ارائه مشاوره در خصوص خرید و فروش نقدی ارز

عجله کنید!

اولین مشاوره را رایگان دریافت کنید!