صرافی تاج

صرافی تاج (لندن) با داشتن سابقه ای طولانی، موثر و درخشان در ارائه خدمات ارزی ، مفتخر است تا بهترين خدمات ارزي را جهت ايرانيان ساكن انگلستان فراهم سازد.

صرافی تاج به هیچ گروه و نهاد دولتی یا نیمه دولتی در هیچ یک از کشورهای دنیا وابسته نیست و به منظور فعالیتهای سرمایه گذاری و گسترش خدمات مالی بصورت بین المللی فعالیت می نماید.

این گروه بر اساس استانداردهای اخلاقی و رعایت اصول حرفه ای و احترام به سرمایه مشتریان خود فعالیت می کند و تعهد به قوانین رسمی و فعالیت شفاف مالی را در کلیه مراحل فعالیت رسمی خود سرلوحه قرار داده است.

سخنانی از مدیر شرکت

از آغاز تاسیس شعبه لندن در انگلیس ، فعالیت موثری را درارائه خدمات ارزی به هموطنان عزیزمان آغاز نمودیم و با گسترش دامنه این فعالیت ها و فراهم نمودن جایگاهی مستحکم در بین ایرانیان مقیم انگلیس و همچنین ظرفیت منحصر به فرد بازار مالی ایرانیان انگلستان، این شرکت بر آن است تا خدماتی نو آورانه و جديد را به مشتریان خود در انگلیس ارائه نماید.

مدیریت

صرافی تاج